Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPT 1.2

1.2 Wsparcie stanowiska pracy, Pomoc Techniczna

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2017 do 31.12.2017

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji systemu realizacji Umowy Partnerstwa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Ministerstwo Finansów (w zakresie zadań związanych z realizacją polityki spójności),
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • szkolenia horyzontalne, w obszarach wysoce specjalistycznych i problemowych o szczególnym znaczeniu, indywidualne,
 • strategie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne niezbędne do sprawnego działania instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w latach 2014 – 2020, zamykających poprzednie perspektywy i przygotowujących nowy okres programowania po 2020 r. np. zakup wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wydatki związane z powierzchnią biurową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej  (PDF 304 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Do wykorzystania pełnej alokacji przyznanej na działanie 1.2.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 623 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu  (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 531 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 14, 22/ 273 78 00