Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPT 1.2

1.2 Wsparcie stanowiska pracy, Pomoc Techniczna

Zakończony 31.12.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Ministerstwo Finansów (w zakresie zadań związanych z realizacją polityki spójności),
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • szkolenia horyzontalne, w obszarach wysoce specjalistycznych i problemowych o szczególnym znaczeniu, indywidualne,
 • strategie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne niezbędne do sprawnego działania instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w latach 2014 – 2020, zamykających poprzednie perspektywy i przygotowujących nowy okres programowania po 2020 r. np. zakup wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wydatki związane z powierzchnią biurową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej  (PDF 304 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Do wykorzystania pełnej alokacji przyznanej na działanie 1.2.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 623 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu  (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 531 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 14, 22/ 273 78 00