Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPT 3.1

3.1 Skuteczni beneficjenci, Pomoc Techniczna

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2017 do 31.12.2017

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków dla działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Ministerstwo Rozwoju,
  • Centrum Projektów Europejskich.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  • szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
  • projekty wypierające potencjalnych beneficjentów (jst) w realizacji działań związanych z polityką miejską oraz przygotowaniem zintegrowanych inwestycji,
  • wsparcie dla ZIT  dla miast wojewódzkich, np. koszty administracyjne, zakup sprzętu komputerowego, systemy informatyczne, dostosowanie i utrzymanie stanowisk pracy, tworzenie dokumentu strategicznego na rzecz obszaru funkcjonalnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej (PDF 304 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Do wykorzystania pełnej alokacji przyznanej na działanie 3.1.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 623 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 531 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 14, 22/ 273 78 00