Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPT 3.1

3.1 Skuteczni beneficjenci, Pomoc Techniczna

Zakończony 31.12.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Ministerstwo Rozwoju,
  • Centrum Projektów Europejskich.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  • szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
  • projekty wypierające potencjalnych beneficjentów (jst) w realizacji działań związanych z polityką miejską oraz przygotowaniem zintegrowanych inwestycji,
  • wsparcie dla ZIT  dla miast wojewódzkich, np. koszty administracyjne, zakup sprzętu komputerowego, systemy informatyczne, dostosowanie i utrzymanie stanowisk pracy, tworzenie dokumentu strategicznego na rzecz obszaru funkcjonalnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej (PDF 304 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Do wykorzystania pełnej alokacji przyznanej na działanie 3.1.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 623 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 531 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 14, 22/ 273 78 00