Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 28 stycznia 2018 roku

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchmienia programów do 28 stycznia 2018 roku złożono 73 438 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 464,5 mld zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 287,9 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 28 stycznia 2018 roku podpisano z beneficjentami 31 238 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 173,4 mld zł.