Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rewitalizacja w małych miastach – relacja z konferencji w Dobiegniewie, 5-7 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju wraz z władzami Dobiegniewa zorganizowało w dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k. Dobiegniewa konferencję pt. „Rewitalizacja w małych miastach”. W części powitalnej konferencji wystąpili Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, Pan Leszek Stefan Waloch – Burmistrz Dobiegniewa oraz Minister Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali szczególną rolę rewitalizacji w mniejszych ośrodkach miejskich.

Istotną przesłanką stojącą za organizacją konferencji stała teza, że rewitalizacja może stanowić szansę na zdynamizowanie rozwoju miast, w tym małych miejscowości. Zgodnie ze wskazaniem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Polityki Miejskiej 2023, ośrodki te mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego. Jednocześnie w strukturze wielkościowej miast Polski dominują miasta małe i średnie.

Centra wielu polskich miast – pomimo przemian społecznych i gospodarczych, jakie zaszły w ostatnich latach – w dalszym ciągu nie są ich dobrą wizytówką. Teoretycznie łatwiej zarządzać mniejszymi miastami, jako mniej skomplikowanymi jednostkami, te jednak borykają się z licznymi problemami, wśród których wskazać należy trudności finansowe. Rewitalizacja i pozyskanie funduszy na jej realizację może być zatem szansą na odnowę miast. Może, ale nie musi – zależeć to będzie od świadomego wykorzystania potencjału i możliwości włączenia się społeczności lokalnych w działania rewitalizacyjne.

Rewitalizacja jest procesem zintegrowanym, podczas którego zmiany przestrzenne zachodzą równocześnie ze zmianami społecznymi i gospodarczymi. Rewitalizacja to zatem trudniejsza i bardziej czasochłonny sposób na trwałe zmiany niż przeprowadzenie nowej inwestycji typu green field, na niezabudowanym terenie, budowa obiektu od podstaw na pustej działce. Jednak efekt końcowy rewitalizacji jest zazwyczaj dużo bardziej spektakularny i ma charakter miastotwórczy zarówno w ujęciu przestrzennym (powstanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych), jak i społecznym (wzmocnienie tożsamości lokalnej, aktywizacja mieszkańców). Dobrze przeprowadzona rewitalizacja to proces rzetelnie przygotowany, a dobre przygotowanie zapewni poszerzenie wiedzy, czemu także służyć miała konferencja w Dobiegniewie.

Do dyskusji w ramach poszczególnych seminariów zostali zaproszeni prelegenci z instytucji zaangażowanych w programowanie działań rewitalizacyjnych z każdego poziomu działań rewitalizacyjnych:

 • Ministerstwa: Infrastruktury i Budownictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju oraz Instytucji Zarządzających RPO – podmioty odpowiedzialne za przygotowanie wytycznych, ram procesu rewitalizacji/dysponenci środków finansowych na działania rewitalizacyjne
 • urzędy gmin – koordynatorzy, realizatorzy i animatorzy działań rewitalizacyjnych,
 • doradcy i eksperci w zakresie rewitalizacji.

 • Konferencja w Dobiegniewie

  Konferencja w Dobiegniewie

 • Konferencja w Dobiegniewie

  Konferencja w Dobiegniewie

 • Konferencja w Dobiegniewie

  Konferencja w Dobiegniewie

 • Konferencja w Dobiegniewie

  Konferencja w Dobiegniewie

 • Konferencja w Dobiegniewie

  Konferencja w Dobiegniewie

 • Konferencja w Dobiegniewie

  Konferencja w Dobiegniewie

 • Konferencja w Dobiegniewie

  Konferencja w Dobiegniewie

 

MATERIAŁY Z KONFERENCJI

Materiały zostały pogrupowane w zagadnienia, które były przedmiotem konferencji i towarzyszą im materiały filmowe z przebiegu danej częsci konferencji.

Specyfika małych miast w rewitalizacji

Specyfika małych miast w rewitalizacji

Transkrypcja nagrania  (PDF 67 KB)

 

Półtora roku doświadczeń w stosowaniu ustawy o rewitalizacji: diagnoza, delimitacja i GPR - wnioski

Prezentacja (PDF 1 MB)

Inicjatywy Ministerstwa Rozwoju w zakresie małych i średnich miast

Transkrypcja nagrania  (PDF 262 KB)

 

Zagadnienia związane z monitorowaniem zjawisk kryzysowych w mieście od etapu diagnozy gminy, poprzez diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji do budowy systemu monitorowania miasta i realizacji programu rewitalizacji  

SEMINARIUM 1: Diagnozowanie zjawisk kryzysowych

Prezentacja (PDF 4 MB)

Seminarium 1 - Diagnozowanie zjawisk kryzysowych

Transkrypcja nagrania  (PDF 157 KB) 

 

SEMINARIUM 2: Monitorowanie programu rewitalizacji

Prezentacja (PDF 2 MB)

Seminarium 2 - Monitorowanie programu rewitalizacji

 Transkrypcja nagrania   (PDF 250 KB) 

 

Zarządzanie rewitalizacją w mieście jako proces wewnątrz i na zewnątrz urzędu, mający kluczowe znaczenie dla integrowania działań różnych podmiotów i zapewnienia realnego udziału mieszkańców w prowadzonych działaniach

WYKŁAD: Zarządzanie procesem rewitalizacji

Zarządzanie procesem rewitalizacji

Transkrypcja nagrania   (PDF 92 KB)

 

SEMINARIUM 3: System zarządzania procesem rewitalizacji w mieście  

Seminarium 3 - System zarządzania procesem rewitalizacji w mieście

Transkrypcja nagrania   (PDF 181 KB) 

 

SEMINARIUM 4: Koordynacja procesu rewitalizacji w mieście

Prezentacja (PDF 21 MB)

Seminarium 4 - Koordynacja procesu rewitalizacji w mieście

Transkrypcja nagrania   (PDF 149 KB)

 

Integrowanie i komplementarność działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz powiązania procesów rewitalizacyjnych z odnową obszarów wiejskich

WYKŁAD: Kompleksowe podejście do rewitalizacji – miasta duże, małe, gminy wiejskie

Prezentacja (PDF 7 MB)

Kompleksowe podejście do rewitalizacji różnice w podejściu miast dużych i małych a gmin

Transkrypcja nagrania  (PDF 78 KB) 

 

SEMINARIUM 5: Integrowanie przedsięwzięć w rewitalizacji

Seminarium 5 - Integrowanie przedsięwzięć w rewitalizacji

Transkrypcja nagrania  (PDF 247 KB) 

 

SEMINARIUM 6: Rewitalizacja w małym mieście a odnowa wsi

Seminarium 6 - Rewitalizacja w małym mieście a odnowa wsi

Transkrypcja nagrania  (PDF 334 KB) 

 

W ramach konferencji odbył się spacer po obszarze rewitalizacji w Dobiegniewie – stanowiący centrum miasta, teren popegeerowski. Miasto Dobiegniew – gospodarz konferencji, z projektem: Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć, jest jednym z 20 beneficjentów konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. Link do strony miasta: www.dobiegniew.pl/rewitalizacja

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także materiały edukacyjne pomocne przy realizacji działań włączających różne grupy mieszkańców, interesariuszy w działania rewitalizacyjne, czy szerzej w działania z zakresu planowania przestrzeni miasta:

 1. Materiały wypracowane w ramach pilotażu łódzkiego – Program edukacyjny pt. „Nasza Łódź” wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi, wykorzystywane do przeprowadzenia lekcji pilotażowych w łódzkich placówkach oświatowych (dokumentacja przetargowa, podręcznik dla nauczycieli i pomoce dydaktyczne: scenariusze zajęć, puzzle, klocki, makiety, zeszyt edukacyjny, gry planszowe). Wszystkie produkty łódzkiego projektu pilotażowego są dostępne na licencji CC BY 3.0 Polska, można więc korzystać z nich lub z ich fragmentów samodzielnie w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z zastrzeżeniem, że podane zostanie ich autorstwo. Materiały do pobrania: centrumwiedzy.org
 2. Materiały edukacyjne opracowane przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji przy współpracy z Miastem Poznań i Politechniką Poznańską w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego „Wspólna nie znaczy niczyja” (podręcznik, scenariusze zajęć).

Prezentacja (PDF 3 MB)

Materiały do pobrania: www.forumrewitalizacji.pl