Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie z beneficjentami POPT 2014-2020

15 listopada 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie z beneficjentami POPT 2014-2020. Podczas spotkania omówione zostały takie tematy jak: nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r. w kontekście zmian związanych z realizacją zasady dostępności, zasady oznakowania projektów POPT tablicami pamiątkowymi, RODO w kontekście realizacji projektów POPT, kwalifikowalność wydatków, weryfikacje administracyjne oraz kontrole na miejscu realizacji projektów - najczęściej popełniane błędy, dobre praktyki oraz budżet projektu vs. ustawa budżetowa i plan finansowy jednostki.

Tutaj możesz pobrać prezentacje ze spotkania:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r. w kontekście zmian związanych z realizacją zasady dostępności (PDF 699 KB)

Zasady oznakowania projektów POPT tablicami pamiątkowymi (PDF 956 KB)

RODO w kontekście realizacji projektów POPT (PDF 396 KB)

Kwalifikowalność wydatków (PDF 322 KB)

Weryfikacje administracyjne oraz kontrole na miejscu realizacji projektów - najczęściej popełniane błędy, dobre praktyki (PDF 533 KB)

Budżet projektu vs. ustawa budżetowa i plan finansowy jednostki (PDF 427 KB)