Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

V Kongres Rewitalizacji – Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie

V Kongres Rewitalizacji, który odbył się 3-4 grudnia 2018 roku w Lublinie, jest kontynuacją cyklicznych spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji, organizowanym przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR).

Problematyka wydarzenia obejmowała pięć obszarów tematycznych:

  1.   rewitalizacja w kurczących się miastach,
  2.   odnowa centrum,
  3.   mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji,
  4.   rewitalizacja a odnowa wsi,
  5.   rewitalizacja a rozwój gospodarczy.

Głównym celem Kongresu było wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Kongres odbył się w Lublinie, w jednym z 23 miast realizującym projekt w ramach konkursu MIiR Modelowa Rewitalizacja Miast. W lubelskim projekcie skoncentrowano się na temacie ożywienia gospodarczego oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów rewitalizacji - podczas Kongresu Lublin jako gospodarz jednej z sesji poświęconej zagadnieniu rewitalizacji i rozwoju gospodarczego dzielił się wraz z Dąbrową Górniczą i Lesznem swoimi doświadczeniami.

Paneliści na kongresie rewitalizacji

Wydarzenie zostało zorganizowane w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Uczestniczyło w nim ponad 300 przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli społeczności lokalnych zainteresowanych tematyką polityki miejskiej. Kongres rozpoczął się sesją plenarną, którą otworzyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Dyrektor KIPPIM Wojciech Jarczewski.

Uczestnicy kongresu podczas prezentacji

Podczas sesji plenarnej wiceminister Adam Hamryszczak wręczył nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej tematyki rewitalizacji. W ramach konkursu, zorganizowanego przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, nadesłano 28 prac magisterskich. Główną nagrodę otrzymała praca pt. „Interwencja w wyludniających się miastach na przykładzie Bytomia”, autorstwa Mikołaja Gomółki. Dodatkowo, w ramach konkursu przyznano 3 wyróżnienia.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki wsparciu z Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.