Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-01-2011

Obowiązek prawidłowego informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna przypomina, iż zgodnie z treścią porozumienia/decyzji o dofinansowaniu projektu beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. Jest to zgodne z wymogami, o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji.

Jednocześnie beneficjent powinien prawidłowo informować społeczeństwo o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zastosowanie zasad określonych w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności, w tym stosowanie oznaczeń tam określonych oraz zawarcie informacji o współfinansowaniu ze środków UE w umowach z wykonawcami.

Mając na uwadze powyższe przypominamy o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad informacji i promocji dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pobierz pliki:

Zobacz także:





Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska