Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Od 16 marca do 19 kwietnia 2021 roku trwać będą konsultacje społeczne programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027.

Zgłoś uwagę

Uwagi do dokumentu możesz zgłosić od 16 marca do 19 kwietnia 2021 roku, korzystając z poniższego formularza:

Dokumenty do pobrania

Konferencja

9 kwietnia, w ramach konsultacji, odbyła się konferencja on-line. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją (PDF 714 KB) pokazaną na spotkaniu.

Konferencja była transmitowana na tej stronie.

Zapis nagrania z konferencji.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Wysłuchanie publiczne

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich odbędzie się 30 kwietnia w godz. 10.00-15.00 (zmiana terminu z 22 kwietnia).

Zgłoszenia udziału dotyczące zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów), przyjmowane są do 28 kwietnia do godz. 10.00.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdziesz na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl