Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Od 16 marca do 19 kwietnia 2021 roku trwały konsultacje społeczne programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027.

W sierpniu 2021 roku program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich został uznany za zgodny z projektem Umowy Partnerstwa oraz uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Podsumowanie konsultacji społecznych

Uwagi do dokumentu można było zgłaszać od 16 marca do 19 kwietnia 2021 roku.

Odpowiedzi na uwagi do konsultacji społecznych programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027 (XLSX 838 KB) 

Program - wersja poprawiona (PDF 760 KB)

Dokumenty do pobrania

Konferencja

9 kwietnia, w ramach konsultacji, odbyła się konferencja on-line. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją (PDF 714 KB) pokazaną na spotkaniu.

Konferencja była transmitowana na tej stronie.

Zapis nagrania z konferencji.

Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich odbyło się 30 kwietnia 2021 r.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Materiały z wysłuchania znajdziesz na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl