Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cele i założenia

Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym.

Najważniejsze interwencje przewidziane w programie to:

 1. upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027;
 2. stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla urzędników wdrażających fundusze, które umożliwią realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych;
 3. zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze;
 4. wsparcie działań koordynacyjnych i zarządczych na poziomie Umowy Partnerstwa;
 5.   zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie;
 6. wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego;
 7. rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczenie projektów finansowanych z funduszy,
 8. działania informacyjne, promocyjne i poprawiające widoczność funduszy w Polsce.

Struktura  i budżet programu

Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita alokacja programu wynosi 550 mln EUR.

W ramach programu wyróżnione zostały 3 priorytety:

 1. Skuteczne instytucje – 385 mln EUR
 2. Skuteczni beneficjenci – 145 mln EUR
 3. Skuteczna komunikacja – 20 mln EUR