Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cele i założenia

Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym.

Najważniejsze interwencje przewidziane w programie to:

 1. upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027;
 2. stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla urzędników wdrażających fundusze, które umożliwią realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych;
 3. zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze;
 4. wsparcie działań koordynacyjnych i zarządczych na poziomie Umowy Partnerstwa;
 5. zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie;
 6. wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego;
 7. rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczenie projektów finansowanych z funduszy;
 8. działania informacyjne, promocyjne i poprawiające widoczność funduszy w Polsce.

Struktura i budżet programu

Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita alokacja programu wynosi 550 mln euro.

W ramach programu wyróżnione zostały 3 priorytety:

 1. Skuteczne instytucje – 385 mln euro
 2. Skuteczni beneficjenci – 140 mln euro
 3. Skuteczna komunikacja – 25 mln euro

Aktualna wersja programu:

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (stan na 1.08.2022 r.) (PDF 527 KB)

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (obowiązuje od 5.10.2022 r.) (PDF 306 KB)

Załącznik - Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - tabela finansowa (obowiązuje od 5.10.2022 r.) (XLSX 16 KB)

Informacja monitoringowa z wdrażania programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027:

Informacja monitoringowa z wdrażania programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (według stanu na 31.12.2022 r.) (PDF 91 KB)