Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna 2014-2020 rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Wszystkie projekty w ramach Programu są realizowane w trybie pozakonkursowym.

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania znajduje się w zakładce Poznaj realizowane projekty.

Szczegółowa procedura wyboru projektów przewidziana do tego trybu została zamieszczona w Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów w ramach zakładki Prawo i dokumenty.