Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna 2014-2020 planuje rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Wszystkie projekty w ramach Programu będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Szczegółowa procedura wyboru projektów przewidziana dla tego trybu została zamieszczona w projekcie Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów w ramach zakładki Prawo i dokumenty.