Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje społeczne programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

Celem programu Pomoc Techniczna jest zapewnienie skutecznej realizacji innych programów, które będą prowadzone dzięki środkom z polityki spójności w nowej pespektywie budżetowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Konsultacje społeczne programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich trwają od 16 marca do 19 kwietnia.

Wiceminister Waldemar Buda podczas konsultacji POPT

9 kwietnia odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich. W wydarzeniu zorganizowanym online wziął udział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

"Pomoc Techniczna to szczególny program wspierający wykorzystanie Funduszy Europejskich przez Polskę i pozwalający zbudować skuteczny system wdrażania tych funduszy. Można powiedzieć, że tworzy zaplecze umożliwiające efektywne korzystanie z tych środków instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom. Staraliśmy się stworzyć program, który jest elastyczny, dostosowany do potrzeb i pozwoli szybko reagować na zmieniające się warunki podczas kilkuletniego procesu wdrażania Funduszy Europejskich" – mówił wiceminister Waldemar Buda.

Budżet programu na lata 2021-2027 wyniesie 550 milionów euro. Przewidziano w nim między innymi:

  • upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania kadrami w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy unijnych,
  • zwiększenie zdolności administracyjnych tych instytucji oraz beneficjentów,
  • szkolenia dla podmiotów korzystających z Funduszy Europejskich,rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów finansowanych z funduszydziałania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach Europejskich w Polsce.

Weź udział w konsultacjach

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konsultacje społeczne wszystkich programów, które będą realizowane w nowej perspektywie budżetowej.Więcej informacji o konsultacjach dla programu Pomoc Techniczna, trwających do 19 kwietnia, można znaleźć na stronie www.popt.gov.pl/konsultacje. Jest na niej dostępny również formularz do zgłaszania uwag.

Wysłuchania publiczne

Fundacja Stocznia i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej organizują również wysłuchania publiczne dla poszczególnych programów. Harmonogram wysłuchań i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl