Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Modelowa Rewitalizacja Miast - podsumowanie warsztatów dla miast nt. dobrych praktyk w rewitalizacji

W dniach 18-20 lipca 2018 roku Departament Programów Pomocowych zorganizował kolejne spotkanie dla przedstawicieli miast modelowych i pilotażowych, podczas którego można było wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami z realizowanych projektów.

Widok sali plenarnej, uczestnicy warsztatów słuchający prezentacji.

Tym razem przedstawiciele miast wzięli udział w warsztatach w trzech obszarach tematycznych: Ożywienie gospodarcze i finansowanie procesu rewitalizacji, Mieszkalnictwo oraz Partycypacja społeczna, współpraca z NGO, zagadnienia związane z ekonomią społeczną.

Widok sali warsztatowej, obrady uczestników warsztatu ożywienie gospodarcze Widok sali warsztatowej, obrady uczestników warsztatu mieszkalnictwo Widok sali warsztatowej, obrady uczestników warsztatu partycypacja społeczna

W ramach tematu Ożywienie gospodarcze i finansowanie procesu rewitalizacji grupa pod opieką eksperta, dr Aleksandry Jadach-Sepioło, wymieniła doświadczenia, podzieliła się spostrzeżeniami na temat różnic, opiniami odnośnie źródeł wiedzy i kierunków myślenia o dostosowaniu zasad finansowania realizowanych przez nich projektów rewitalizacyjnych. W czasie warsztatów przedstawione zostały bardzo ciekawe rozwiązania, które ożywiły dane obszary nie tylko ekonomicznie, ale również społecznie.

W grupie Mieszkalnictwo pod przewodnictwem eksperta dr Aliny Muzioł-Węcławowicz przedyskutowano szerokie spektrum zagadnień związanych z mieszkalnictwem, począwszy od aktualnych działań badawczych i wdrożeniowych w miastach uczestniczących w warsztacie, przez zmiany prawne w mieszkalnictwie po zagadnienia finansowe. Warsztat posłużył nie tylko wymianie dobrych praktyk, ale także pozwolił uczestnikom zaktualizować wiedzę w zakresie prawa i wsparcia mieszkalnictwa w dostępnych programach rządowej polityki mieszkaniowej oraz, dodatkowo, w ofercie kredytu komercyjnego BGK dla TBS i innych spółek komunalnych.

Podczas warsztatu nt. Partycypacja społeczna, współpraca z NGO, zagadnienia związane z ekonomią społeczną pod opieką eksperta Hanny Gill-Piątek przedstawiciele miast w pierwszej części podzielili się dobrymi praktykami wypracowanymi w ramach swoich dotychczasowych działań w trakcie realizacji projektów w Modelowej Rewitalizacji Miast i pilotażach. W trakcie prezentacji, przeprowadzanych w różnej formie, uczestnicy wymieniali się wiedzą i zadawali pytania. Dotyczyły one zarówno skuteczności prezentowanych metod, jak i szczegółów technicznych czy formalnych. Oprócz wniosków merytorycznych zanotowano także metainformacje, którymi uczestnicy uzupełniali czy uzasadniali swoje wypowiedzi. Po zebraniu powstał z nich minikatalog porad dotyczących wzmocnienia skuteczności działań partycypacyjnych.

Na pierwszym planie plansze z wnioskami z warsztatów, w tle sala plenarna z uczestnikami słuchającymi prezentacji

Tutaj możesz pobrać szczegółowe podsumowanie warsztatów (DOCX 24 KB)

Tutaj możesz pobrać prezentacje z warsztatów: