Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O przyszłości polityki miejskiej w Kielcach

Zaprojektowanie i realizacja działań przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju miejskiego – to najważniejszy cel Kongresu Polityki Miejskiej, który tym razem odbywa się w Kielcach. Wydarzenie otworzyła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak

"Kongres Polityki Miejskiej jest unikalną okazją do dyskusji nad przyszłością polityki miejskiej w Polsce. Potrzebna jest znacznie lepsza koordynacja działań w obszarze polityki miejskiej jako części polityki zrównoważonego rozwoju" – akcentowała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała, że Polska aplikowała z sukcesem o organizację Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w 2022 r. w Katowicach. W tym kontekście zwróciła uwagę, że kongres jest realizowany w formule National Urban Forum (NUF), wypracowanej przez Agendę Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).

"Dzisiejsze spotkanie wiąże się z Krajowym Forum Miejskim organizowanym przez ministerstwo w kwietniu 2019 w Krakowie. Kwietniowa konferencja była wydarzeniem otwierającym dyskusję nad nowymi założeniami krajowej polityki miejskiej oraz budującym poparcie na rzecz zintegrowanego i kompleksowego podejścia do tej polityki. To znalazło swoje odzwierciedlenie w „Deklaracji o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ”, podpisanej przez instytucje zainteresowane polityką miejską" – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W tym roku uczestnicy będą rozmawiać o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce. Głównemu tematowi będą towarzyszyć sesje tematyczne poświęcone kształtowaniu przestrzeni, mieszkalnictwu społecznemu, środowisku, transportowi i miejskiej mobilności. Będą też spotkania o elektromobilności, zieleni miejskiej, PPP, smart cities, ruchach miejskich, budżecie obywatelskim czy miastach dostępnych dla wszystkich.

Organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów spotkanie jest drugą edycją Kongresu Polityki Miejskiej. Poprzednia miała miejsce w 2017 r. i zgromadziła ponad 500 uczestników. W trakcie dwudniowych obrad w Kielcach spodziewany jest udział ponad 900 osób zainteresowanych kwestiami krajowej polityki miejskiej.