Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prace podgrupy dedykowanej programowaniu pomocy technicznej na lata 2021-2027

W IV kwartale 2019 r. odbyło się posiedzenie podgrupy dedykowanej programowaniu pomocy technicznej na lata 2021-2027. Podgrupa została powołana z członków istniejącej Grupy Sterującej ds. pomocy technicznej, w celu dyskutowania tematów związanych z przygotowywaniem Polski do wdrażania Funduszy Europejskich w kolejnej perspektywie finansowej, a w szczególności omawiania planowanego systemu wsparcia w postaci pomocy technicznej. Podczas posiedzenia omówiony został aktualny stan negocjacji przepisów dotyczących pomocy technicznej na lata 2021-2027.

Zaprezentowane zostały też wstępne rezultaty projektu pilotażowego realizowanego przez KE w województwie lubelskim "Budowanie potencjału administracyjnego na nową perspektywę finansową". Omówione zostały wyniki badania zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich zleconego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na zakończenie przeprowadzona została także dyskusja na temat przyszłego zakresu wsparcia PT oraz linii demarkacyjnej.

Prezentacje:

Na przełomie maja i czerwca 2020 r. członkowie podgrupy wypracowywali propozycje zapisów nowego krajowego programu pomocy technicznej na lata 2021-2027. Równocześnie toczyła się dyskusja na temat propozycji wspólnej listy wskaźników dla pomocy technicznej. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 prace prowadzone były z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Większość uwag zgłaszanych przez członków podgrupy została uwzględniona.

Dyskusja koncentrowała się wokół następujących tematów:

 • sposób rozliczenia pomocy technicznej na poziomie Polska – Komisja Europejska,
 • stosowanie kosztów uproszczonych w pomocy technicznej,
 • opracowanie planu działań na rzecz zasobów ludzkich,
 • wsparcie beneficjentów ze środków pomocy technicznej,
 • ograniczenie liczby wskaźników dla pomocy technicznej.

Poniżej zamieszczona została syntetyczna informacja na temat najczęściej poruszanych zagadnień podczas prac podgrupy.

Zestawienie najczęściej poruszanych zagadnień (DOCX 243 KB)

W sierpniu 2020 roku efekty pracy członków podgrupy zostały pokazane partnerom spoza administracji – reprezentowanym poprzez członków Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa. Celem tego działania było aktywne zaangażowanie partnerów zarówno w proces tworzenia systemu pomocy technicznej na nową perspektywę, jak i przygotowania krajowego programu pomocy technicznej (Pomoc Techniczna dla Funduszy UE). We wrześniu 2020 roku partnerzy zgłosili swoje uwagi i propozycje zapisów do programu. Na początku października 2020 roku zorganizowane zostało spotkanie on-line poświęcone roli pomocy technicznej w aktywnym wsparciu realizacji zasady partnerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem programu Pomoc Techniczna dla Funduszy UE. Wzięli w nim udział przedstawiciele sześciu organizacji reprezentujących partnerów:

 • Business Centre Club,
 • Forum Związków Zawodowych,
 • Konfederacja Lewiatan,
 • Pracodawcy RP,
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej,
 • Związek Rzemiosła Polskiego.

Prezentacja:

Założenia programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii Europejskiej  (PDF 651 KB)

W grudniu 2020 roku członkom podgrupy został rozesłany specjalny materiał podsumowujący najważniejsze informacje związane z programowaniem pomocy technicznej na lata 2021-2027. To działanie miało na celu skoordynowanie i usprawnienie procesów związanych z  programowaniem wsparcia, zwłaszcza w regionach.

W kwietniu 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie podgrupy. Tematem przewodnim było rozliczanie projektów za pomocą kosztów uproszczonych, a także sprawy techniczne związane z kategoriami interwencji, kategoriami wydatków i wskaźnikami.

Prezentacje:

Programowanie pomocy technicznej w latach 2021-2027: przegląd najważniejszych zagadnień (PDF 823 KB)

Uproszczone metody rozliczania wydatków (SCO) w latach 2021-2027 (PDF 889 KB)