Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 25 października 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 73 168 inwestycji o łącznej wartości 491,1 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 25 października 2020 roku złożono 160 120 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 812,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 503,3 mld zł, tj. 148,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 25 października 2020 roku podpisano z beneficjentami 73 168 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 491,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 299,4 mld zł, czyli 88,5 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 237,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 157,5 mld zł, co stanowi 46,6 procent alokacji.