Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 15 marca 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 60 278 inwestycji o łącznej wartości 452 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 15 marca 2020 roku złożono 132 167 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 744 mld zł.

Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 459 mld zł, tj. 138,6 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 15 marca 2020  podpisano z beneficjentami 60 278 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 452 mld zł. W kwocie udział funduszy UE to 275 mld zł, czyli 82,9 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 194 mld zł, w tym dofinansowanie UE 131 mld zł, co stanowi 39,5 procent alokacji.