Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 1 listopada 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 74 093 inwestycje o łącznej wartości 496,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 1 listopada 2020 roku złożono 160 583 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 814,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 504,5 mld zł, tj. 148,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 1 listopada 2020 roku podpisano z beneficjentami 74 093 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 496,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 302,2 mld zł, czyli 88,8 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 238,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 158,6 mld zł, co stanowi 46,6 procent alokacji.