Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 10 maja 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 61 821 inwestycji o łącznej wartości 460,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 10 maja 2020 roku złożono 134 951 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 754,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 466,2 mld zł, tj. 139,6 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 10 maja 2020 roku podpisano z beneficjentami 61 821 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 460,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 280,6 mld zł, czyli 84,0 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 203,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 136,7 mld zł, co stanowi 40,9 procent alokacji.