Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 13 maja 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 62 030 inwestycji o łącznej wartości 462,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 maja 2020 roku złożono 135 483 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 759,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 469,0 mld zł, tj. 140,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 13 maja 2020 roku podpisano z beneficjentami 62 030 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 462,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 281,7 mld zł, czyli 84,3 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 204,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 137,4 mld zł, co stanowi 41,1 procent alokacji.