Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 16 maja 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 90 263 inwestycje o łącznej wartości około 524,1 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 16 maja 2021 roku złożono 179 168wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 861,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 534,4 mld zł, tj. 153,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 16 maja 2021 roku podpisano z beneficjentami 90 263 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 524,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 319,0 mld zł, czyli 91,9 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 288,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 190,1 mld zł, co stanowi 54,8 procent alokacji.