Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 30 sierpnia 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 67 478 inwestycji o łącznej wartości 481,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 30 sierpnia 2020 roku złożono 150 345 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 788,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 487,3 mld zł, tj. 144,7 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 sierpnia 2020 roku podpisano z beneficjentami 67 478 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 481,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 294,1 mld zł, czyli 87,3 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 224,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 149,4 mld zł, co stanowi 44,3 procent alokacji.