Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 7 lutego 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 85 546 inwestycji o łącznej wartości 516,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 7 lutego 2021 roku złożono 171 606 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 832,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 517,1 mld zł, tj. 149,8 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 7 lutego 2021 roku podpisano z beneficjentami 85 546 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 516,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 314,3 mld zł, czyli 91,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 268,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 178,3 mld zł, co stanowi 51,7 procent alokacji.