Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 9 sierpnia 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 66 007 inwestycji o łącznej wartości 478,0 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 9 sierpnia 2020 roku złożono 149 411 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 785,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 485,9 mld zł, tj. 144,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 9 sierpnia 2020 roku podpisano z beneficjentami 66 007 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 478,0 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 291,6 mld zł, czyli 86,5 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 221,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE 147,4 mld zł, co stanowi 43,7 procent alokacji.