Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 zatwierdzone przez Komitet Monitorujący

8 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2014-2020.

W zastępstwie ministra Pawła Chorążego obrady prowadził Przemysław Derwich - dyrektor Departamentu Programów Pomocowych. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu ze strony rządowej, samorządowej oraz partnerów spoza administracji. Gośćmi ze strony Komisji Europejskiej byli Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Krzysztof Wójcik - menedżer programu - polityka UE.

Przewodniczący posiedzenia - Przemysław Derwich

Komitet Monitorujący przyjął większością głosów Sprawozdanie roczne za 2017 rok z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020. Podczas posiedzenia omówiono bieżący stan wdrażania pomocy technicznej. Ponadto zaprezentowano aktualnie wdrażany przez Ministerstwo Program Dostępność Plus - przyjazna Polska oraz standardy prostego języka.

Przedstawiciel KE Pan Ch. Todd wypowiedział się pozytywnie o wynikach wdrażania programu i działaniach podejmowanych przez IZ, ale zwrócił uwagę na niepokojąco wysoki wskaźnik dotyczący fluktuacji kadr oraz spadającą liczbę szkoleń dla pracowników.

Dyrektor Przemysław Derwich stwierdził, że tematy te są m.in. przedmiotem badań ewaluacyjnych prowadzonych przez IZ POPT i będą podejmowane wysiłki w celu odwrócenia niekorzystnych trendów.

Przeprowadzono również ożywioną dyskusję na temat wydajności systemu SL 2014. Członkowie Komitetu zgłosili dużo uwag i zapytań do działania i funkcjonalności systemu SL. Szczegóły dotyczące funkcjonowania SL 2014 wyjaśniała Katarzyna Kromke-Korbel - zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE. Pani Dyrektor potwierdziła, że prace optymalizujące działanie systemu prowadzone są cały czas i są priorytetem, natomiast ze względu na złożoność procesu nie można liczyć na natychmiastową poprawę. Proces usprawnień jest długotrwały i przeprowadzany etapowo.

Uczestnicy spotkania

 

Dokumenty do pobrania: