Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Urban Lab Rzeszów laureatem nagrody w kategorii Samorząd w 7. edycji konkursu Ambasador Wschodu w edycji 2020 r.

W Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu doceniono osoby, podmioty i instytucje działające na obszarze Polski wschodniej oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego regionu. Wśród nagrodzonych w edycji 2020 r. znalazł się projekt "Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Reszowie” realizowany przez Miasto Rzeszów, a finansowany w ramach dotacji udzielonej ze środków Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt Urban Lab Rzeszów to pilotażowe wdrożenie koncepcji laboratorium miejskiego w polskich warunkach. Testowany jest nowatorski mechanizm działania interdyscyplinarnego, poprzez stworzenie przestrzeni dialogu i wypracowywania nowych rozwiązań z urzędnikami z różnych wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i świata nauki oraz samymi mieszkańcami.
Projekt zakłada wdrożenie do działań miasta min. takich narzędzi jak UrbanCafe, inkubator innowacji, hackatony skupione na rozwiązywaniu miejskich problemów.

Gratulujemy!

Zobacz: Laureaci

Profil Fb Ambasador Wschodu