Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wymiana dobrych praktyk na konferencji Smart Living

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powstała Koncepcja Urban Lab. To pilotażowy program, który jest wdrażany obecnie w dwóch polskich miastach – Rzeszowie i Gdyni. Częścią projektu jest zorganizowana we współpracy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Urban Lab Rzeszów konferencja pt. „Smart Living – dobre praktyki”, którą otworzyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

"Urban Lab Rzeszów jest przestrzenią wypracowywania innowacyjnych miejskich rozwiązań i pomysłów, które mają prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców Rzeszowa. Projekt uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich w wysokości 2,2 mln zł" – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

Model Urban Lab opiera się na współpracy mieszkańców, przedstawicieli biznesu, instytucji naukowych oraz władz miast w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.  

Koncepcja wdrożenia Urban Labów w warunkach polskich została opracowana przez zespół Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przy bezpośrednim wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które współfinansuje Projekt ze środków z Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem konferencji „Smart Living – dobre praktyki” jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowania przestrzeni dialogu społecznego oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi do wdrażania idei miasta inteligentnego. Przykładem takich działań jest Urban Lab – pilotażowe narzędzie, które wpisuje się w idee smart city.