Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie odwrócone Umowy Partnerstwa. Prezentujemy raport z konsultacji

Umowa Partnerstwa (UP) to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. W trakcie konsultacji oraz wysłuchania UP zgłoszonych zostało wiele uwag i opinii. Dzisiaj przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) odnieśli się do złożonych uwag oraz zaprezentowali, jak one wpłynęły na kształt dokumentu. Wysłuchanie odwrócone, które odbyło się 23 czerwca 2021 r., otworzył minister Tadeusz Kościński.

"Najważniejsze pytanie, na które wspólnie szukamy odpowiedzi, to jak najbardziej efektywnie wydać 76 miliardów euro w ramach Umowy Partnerstwa, aby przyczynić się do osiągnięcia celów unijnych i krajowych" – rozpoczął minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

 Szeroki dialog

Konsultacje Umowy Partnerstwa w formie online trwały od 18 stycznia do 22 lutego. Natomiast 7 kwietnia odbyło się  wysłuchanie publiczne dokumentu, zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stocznia.

Minister Kościński zaznaczył, że wpłynęło około 7 tysięcy uwag. Wśród nich dominowały oczekiwania związane z przystosowaniem do zmian klimatu, ochroną zasobów naturalnych oraz ograniczenia niszczącego wpływu działalności człowieka na środowisko. Uwagi dotyczyły także uodpornienia gospodarki na kryzysy czy przekwalifikowania pracowników na potrzeby nowoczesnych, innowacyjnych technologii produkcyjnych.

"Pieniądze unijne wraz ze środkami krajowymi będą wspierać najważniejsze potrzeby rozwojowe Polski" – dodał minister.

Umowa Partnerstwa jest jednym z dokumentów w ramach całego pakietu programowego dla polityki spójności. Towarzyszą jej programy, a w dalszej kolejności dokumenty uszczegóławiające programy oraz dokumentacja konkursowa.

"Niektóre szczegółowe propozycje zgłaszane w ramach procesu konsultacji czy wysłuchania znajdą swoje odzwierciedlenie w programach, a nie w Umowie Partnerstwa" – wyjaśnił Tadeusz Kościński.

Harmonogram działań

Obecnie finalizujemy prace nad nową wersją Umowy Partnerstwa, która będzie zawierać uwagi z konsultacji  i uzgodnienia z Komisją Europejską. Równolegle odpowiemy resortom na uwagi zgłoszone w konsultacjach międzyresortowych. Uzgodnienia te będą ważne na etapie prac komitetów Rady Ministrów.

Jeżeli Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wyda opinię na temat nowego dokumentu i będziemy mogli uzyskać przyjęcie go przez Radę Ministrów jeszcze w III kwartale. Następnie przekażemy UP do komisji Europejskiej i będziemy negocjować jej zapisy.

Wysłuchanie odwrócone

Dzisiejsze spotkanie jest początkiem nowego cyklu wysłuchań odwróconych. Najbliższe, poświęcone Krajowemu Planowi Odbudowy, odbędzie się 29 czerwca. Więcej informacji na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Idea wysłuchania odwróconego polega na tym, że słuchającymi są środowiska zgłaszające uwagi do projektu, a mówcami przedstawiciele MFiPR.

Raport z konsultacji projektu.