Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie - Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) zapewnia skuteczną realizację programów krajowych finansowanych z polityki spójności. Zapraszamy na wysłuchanie programu na nową perspektywę budżetową 2021-2027. Konsultacje społeczne PTFE trwały od 16 marca do 19 kwietnia. Wysłuchanie publiczne odbędzie się 30 kwietnia.

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich - zaproszenie na wysłuchanie 30 kwietnia

"Pieniądze z polityki spójności w połączeniu ze środkami krajowymi zainwestujemy między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji cyfrowych czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej" - mówi wiceminister Waldemar Buda.

Konsultacje Pomocy Technicznej - programu wspierającego wykorzystanie Funduszy Europejskich przez Polskę - mają służyć efektywnemu wykorzystaniu środków pomocy.

"Można powiedzieć, że Pomoc Techniczna tworzy zaplecze umożliwiające efektywne korzystanie z tych środków instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom. Staraliśmy się stworzyć program, który jest elastyczny, dostosowany do potrzeb i pozwoli szybko reagować na zmieniające się warunki podczas kilkuletniego procesu wdrażania Funduszy Europejskich" - dodaje wiceminister Waldemar Buda.

W czasie konsultacji otrzymaliśmy 100 opinii o projekcie. Za pomocą formularza elektronicznego na portalu Funduszy Europejskich wpłynęły 52 stanowiska, innymi kanałami (pisma i e-maile) dostaliśmy 25 wystąpień, a kolejne 23 opinie zostały zgłoszone podczas konferencji konsultacyjnej.

Wysłuchania publiczne

Fundacja Stocznia i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej organizują wysłuchania publiczne dla poszczególnych programów. Harmonogram wysłuchań i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wysluchania-nowaperspektywa.pl.

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

Wsparcie PTFE obejmuje nim między innymi:

  • upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania kadrami w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy unijnych,
  • zwiększenie zdolności administracyjnych tych instytucji oraz beneficjentów,
  • szkolenia dla podmiotów korzystających z Funduszy Europejskich,
  • rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów finansowanych z funduszydziałania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach Europejskich w Polsce.

Budżet programu na lata 2021-2027 wyniesie 550 milionów euro.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji: