Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy na ogólnodostępne wydarzenia w ramach UrbanCafe - UrbanCafe Gdynia

W najbliższym czasie planowane są następujące ogólnodostępne wydarzenia w ramach UrbanCafe - UrbanCafe Gdynia (pełne kalendarium na stronie projektu), które będą realizowane w formule on-line i do udziału w których serdecznie zapraszamy:

  1. Film „Davos. Centrum świata” z prelekcją Jana Chudzyńskiego 14.11.2020, godz. 17:00 – 19:45
    Link do filmu
  2. Wzorem Grety Thunberg. Czy młodzi uratują świat? | wykład online dr Dominiki Blachnickiej-Ciacek 16.11.2020, godz. 17:30 – 18:30 
    Link do wykładu
  3. Dlaczego zmiany klimatyczne w Arktyce są dla nas ważne? | wykład online 25.11.2020, godz. 17:30 – 18:30 
    Link do wykładu

Projekt "Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni" jest realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych (instytucję podległą Urzędowi Miasta Gdynia) oraz finansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przetestowanie w polskich warunkach pilotażowej koncepcji wdrażania urban labu jako nowego mechanizmu działania interdyscyplinarnego, poprzez stworzenie przestrzeni dialogu i wypracowywania nowych rozwiązań z urzędnikami z różnych wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i świata nauki oraz samymi mieszkańcami.

Projekt zakłada wdrożenie do działań miasta m.in. takich narzędzi jak UrbanCafe, zespół strategiczny, zespół tematyczny, inkubator innowacji społecznych w postaci Programu Kompetencji Miejskich oraz Programu „Pomysł na Miasto”.