Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy na wykład i debaty do UrbanCafe

W najbliższym czasie planowane są następujące wydarzenia w ramach UrbanCafe (pełne kalendarium na stronie projektu www.urbanlab.gdynia.pl):

Zachęcamy również do wysłuchania podcastów, które są nagraniami z poprzednich wydarzeń organizowanych w ramach UrbanCafe. Wszystkie dostępne są pod adresem: urbanlabgdynia.podbean.com

Projekt "Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni" realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych (instytucje podległą Urzędowi Miasta Gdynia), finansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przetestowanie w polskich warunkach pilotażowej koncepcji wdrażania urban labu jako nowego mechanizmu działania interdyscyplinarnego, poprzez  stworzenie przestrzeni dialogu i wypracowywania nowych rozwiązań z urzędnikami z różnych wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i świata nauki oraz samymi mieszkańcami. Projekt zakłada wdrożenie do działań miasta min. takich narzędzi jak UrbanCafe, zespół strategiczny, zespół tematyczny, inkubator innowacji społecznych w postaci Programu Kompetencji Miejskich oraz Programu „Pomysł na Miasto”.